CCB hails Gombe gov, deputy over asset declaration - The Punch

CCB hails Gombe gov, deputy over asset declaration  The Punch

CCB hails Gombe gov, deputy over asset declaration - The Punch
CCB hails Gombe gov, deputy over asset declaration  The Punch