Ebonyi gov't to invest N7.2bn in basic education - Daily Trust

Ebonyi gov't to invest N7.2bn in basic education  Daily Trust

Ebonyi gov't to invest N7.2bn in basic education - Daily Trust
Ebonyi gov't to invest N7.2bn in basic education  Daily Trust