Kallo ya koma sama: Suruki ya sa Yansanda sun kama ASD, dansa da kuma Alkalin a Kaduna - Latest News in Nigeria & Breaking Naija News 24/7 | LEGIT.NG

Kallo ya koma sama: Suruki ya sa Yansanda sun kama ASD, dansa da kuma Alkalin a Kaduna  Latest News in Nigeria & Breaking Naija News 24/7 | LEGIT.NG

Kallo ya koma sama: Suruki ya sa Yansanda sun kama ASD, dansa da kuma Alkalin a Kaduna - Latest News in Nigeria & Breaking Naija News 24/7 | LEGIT.NG
Kallo ya koma sama: Suruki ya sa Yansanda sun kama ASD, dansa da kuma Alkalin a Kaduna  Latest News in Nigeria & Breaking Naija News 24/7 | LEGIT.NG